Christina Strøhl

Jeg har mange års erhvervserfaring, samt videreuddannelser indenfor børne- og ungeområdet, især indenfor autisme spektret, ADHD og generelt særlig sensitive børn og unge. Jeg deltager løbende i konferencer, foredrag og supervision for holde mig ajour med det nyeste indenfor forskning og udvikling og for at skabe den bedste grobund for mine klienter.

Mit formål er, at vi sammen finder en fælles forståelse af dit barn, samt finder til de redskaber frem som kan gøre jeres hverdag nemmere.

Og at få dig/ jer til at få en oplevelse af at lykkes som forældre.

Der er ingen der kender dit barn bedre end du gør, lad os sammen tolke og oversætte dit barns sprog og skabe helhed og flow i jeres hverdag.

Mit mål er at give jer mere energi og overskud i hverdagen, samt at få øje på dine/ jeres styrker for netop at kunne udvikle og bruge dem.

Jeg er passioneret omkring at vejlede og støtte.

Jeg oplever i min dagligdag som specialpædagog, at skabe udvikling og indsigt hos barnet og den unge, men at forældre af og til står alene tilbage og ikke kan følge med i denne udvikling, samt at barnet/ den unge har udfordringer ved at overføre nye tillærte redskaber til et andet miljø, som f.eks. hjemmet eller skolen.

Jeg har en overbevisning om, at ved at vejlede forældre og opbygge redskaber i hjemmet, og skabe en fælles forståelse af jer som forældre, men også omkring barnets individuelle læringsmønstre, kan der skabes en helhed, som vil give aflastning, samt en hverdag med mere ro og overskud.

Jeg er specialist i at skabe en helhed i dit hjem.

Jeg tilbyder sparring, vejledning eller rådgivning, der passer præcis til dig, der har en hverdag, hvor dit barns udfordringer har en indvirkning på jeres familieliv og jeres hverdag, samt evt. skole og det sociale liv.

Mentor

Desuden tilbyder jeg at være mentor for dit barn/ den unge, som har udfordringer i hverdagen – i hjemmet, i skolen, socialt eller igennem samtaler omkring generelle udfordringer, som begrænser hverdagen og den individuelle udvikling.

Når barnet/ den unge har det svært påvirker det tit hele familien, derfor vil jeg som regel forslå at have samtaler med forældrene sideløbende.

Samtalerne foregår enten i jeres hjem eller i mine lokaler i Århus C. Der er mulighed for enkelte samtaler eller et pædagogisk tilrettelagt forløb med jer som familie, kombineret med barnet/ den unge.

Forløbet tilrettelægger vi sammen og efter jeres behov.

Det kan jeg tilbyde i et samarbejde:

 • høj faglig viden
 • flere års praktisk erfaring indenfor det special pædagogiske område, som pædagog og som vejleder
 • stor erfaring med udvikling af struktur og støtte for både barnet og for familien som helhed
 • respekt for dig/ jer som menneske, og at det er dig/jer der er ekspert i dit/ jeres liv
 • konkrete redskaber der kan bruges i hjemmet, samt opfølgning omkring disse
 • bred teoretisk viden, samt lydhørighed overfor de individuelle udfordringer der er i det enkelte hjem
 • meget erfaring med børn/unge med udfordringer i hverdagen – arbejde med egenforståelse, kommunikation og styrke af kerne og selvværd
 • efter ønske et sideløbende terapeutisk eller coachende forløb for dig, som forælder, læs mere under fanerne coaching eller terapi

Relevant uddannelse:

 • Pædagoguddannelse/ bachelor 2005
 • Teacch – 5 dags kursus, afsluttet 2009
 • Early Bird kursus – afsluttet 2010; konsulent for forældre for børn med diagnoser (taget i Manchester, England)
 • Skive konference/ årlig autisme konference for fagfolk og forældre/pårørende
 • ADHD konference/ årlig konference
 • LOS konference 2013 – Landsforeningen af opholdsteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
 • Jævnlig supervision af aut. psykolog, psykoterapeuter
 • Ansat som MST terapeut, hvor jeg dagligt arbejder med familier
 • Jævnlig sparring og udvikling
 • Certificeret coach og terapeut, 2013
 • Uddannet psykoterapeut 2015
 • Uddannet supervisor 2015